Hoe kun je een domeinnaam overdragen?

Om eigenaar van een domeinnaam te worden, kun je de domeinnaam via een registrar registreren. Dit is een organisatie die als tussenpersoon domeinnamen kan registreren voor personen, bedrijven en instellingen. Via de registrar kun je dus een domeinnaam kopen, terwijl deze partij ook ervoor zorgt dat de registratie goed doorgevoerd wordt. De registratie van een domeinnaam moet namelijk goed doorgevoerd worden bij/door de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SDIN).

Maar, is het dan ook mogelijk om een domeinnaam rechtstreeks naar een andere partij over te dragen? Ja, dat is ook mogelijk. Om dit mogelijk te maken, moet je wederom een beroep doen op de registrar. Daarvoor kun je het beste onderstaand stappenplan opvolgen.

  • Stap 1: het is zaak om aan de registrar door te geven aan wie je de domeinnaam precies over wilt dragen. Welke gegevens de registrar hiervoor nodig heeft, verschilt van registrar tot registrar.
  • Stap 2: je krijgt vanuit de registrar nu een formulier toegestuurd. Op dit formulier moet je aangeven om welk domein het gaat, wat de gegevens van de huidige houder zijn en wat de gegevens van de nieuwe/toekomstige eigenaar zijn.
  • Stap 3: het is zaak dat dit formulier door beide partijen ondertekend wordt. De huidige houder moet het formulier dus tekenen, maar dit geldt ook voor de toekomstige houder van de domeinnaam.
  • Stap 4: het formulier moet nu weer teruggestuurd worden naar de registrar.
  • Stap 5: de registrar neemt nu contact op met SDIN. Deze stichting zorgt ervoor dat de domeinnaam overgedragen wordt van partij A naar partij B.

Dit is echter niet alles. Nadat deze 5 stappen doorlopen zijn, is het mogelijk nog zaak om andere processen in gang te zetten. Wil de nieuwe eigenaar van de domein de naam bij een andere registrar registreren? Dan is het zaak dat hij/zij een verhuisopdracht voor de domeinnaam gaat regelen. Hiervoor is benodigd een verhuiscode; deze kan opgevraagd worden bij de oude registrar. De oude registrar is conform de wet verplicht om deze te verstrekken.

Deze verhuiscode moet de nieuwe eigenaar vervolgens aan de nieuwe registrar doorgeven. De nieuwe registrar zorgt er vervolgens voor dat deze handeling ook door SDIN verwerkt wordt. Nadat alles goed doorgevoerd is, ontvangt de nieuwe eigenaar van de domeinnaam hier een melding van.

Gaat het om een behoorlijk prijzige domeinnaam? Dan is het verstandiger om gebruik te maken van een zogeheten IT-notaris. Dit is een notaris die een speciale regeling in het leven heeft geroepen voor de overdracht van een domeinnaam. De kopende partij maakt het geld naar de notaris over, waarna dit bedrag op de rekening van de notaris blijft staan. Pas als alle partijen aan de gestelde procedure hebben voldaan, wordt het bedrag uitbetaald aan de verkopende partij. Voor beide partijen is het dus (erg) veilig om gebruik te maken van een IT-notaris, zeker als het gaat om een waardevol domeinnaam.